"PEKUA' MASAT NGAN PEMAN UJO' ILU SENGANAK"

When you accomplish one of your short-term or long-term goals, make sure that you reward yourself well!

Monday, June 29, 2009

Aek Pisu Tau ini

Senganak-senganak ke', ake' nepelum sukung cin ikem dalem Talidio ini.

Kuma peminat-peminat setia, nai na uyan ladung kem "pemung Kejaie" ka' usay ilu kenyah cin pukun pulo' ca abe' pukun pulo' dua singget-singget tau apan kem sukat ngebaya' program DJ ia' ikem minati...

Bicem Bicem!!Tali dio Kenyah Selama, Semba' & peno' ku'un denga.

Thursday, April 30, 2009

ADET SELAMAT "TALIDIO" KENYAH

27 April 2009 - ina na ca tau ia' bersejarah lan kuma lepo' ilu Kenyah petipo kusun tana' uban tau ini na penading siaran "Talidio" Kenyah lepa selamat dirasmikan pelancaran ia ka' Auditorium RTM Miri ku'un pengelata ilu Kenyah YB Dato Jacob Dungau Sagan, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri Malaysia ngan ia pa Ahli Parlimen P.220 Baram. Ini na ca terana' ia' pu'un kuma tepat Kenyah dalem bidang penyiaran.

Kelunan lata' ia' nai nepa selamat ina pa ina na Ybhg Dato Norhayati Ismail, Timbalan Ketua Pengarah (Penyiaran Strategik) Malaysia, Ybhg Tuan Hj. Monshi Bin Abdullah, Pemangku Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak pemung ngan Ybhg Tuan Hj. Jamel Bin Seman, Timbalan Pengarah Kejuruteraan 1 Sarawak, Pengawal-pengawal penyiaran cin Limbang, Sibu, SriAman & Pemangku Pengawal Penyiaran RTM Miri Puan Fauziah Zakaria ngan Ketua-ketua Jabatan ngan NGO's ka' pasen bio' Miri ngan ketua-ketua kaum/masyarakat ilu Kenyah.

Adet selamat pelancaran ini lepa kan nading man tit sape' & persembahan saga' datun julud ku'un deki'it ilu Kenyah. Mung pengelata' lepo' Kenyah nyelama sabe' YB Dato Jacob man Nemalo & Belian.

Talidio Kenyah ini atek sio' lan ngan rancangan perintah ia' kelo' pelara' isu/tira singget-singget lepo' dalem Malaysia. Nakini, ilu Kenyah bangen tawai lan uban tira' ilu kenyah abe' tai lenyo atau salai la'a uban perintah lepa nak ilu peluang pelua', ngetageng ngan pedenga tira' ini pakai Talidio petipo tana'.

Ilu nepelum u'o ini la'a, tepat petubo ne "TALIDIO" ini. Pakai ne ia ngan tiga apan sukat jadi batang lawa man ilu pedenga maklumat-maklumat ia' guna dalem keto' naan penudi, nambah penisen ngan ngemaju sistem penyampaian lepo' ilu. Ini na lasan uko' ilu pelua' budaya Kenyah ia' kaya' ngan kado' naan adet-adet & main asen kua' ba'an belian & sape'.

Ngan kebi'en ini pa ake kelo' bada' ma mung ilu Kenyah, "Talidio" ilu ni lepa YB Dato nak ngadan "PEMUNG KEJAIE"... cin nakini, pakai na ngadan ini singget liwai kem pisu ka' "Talidio". Bicem-Bicem!SyabAS & tahniah kuma mung Kenyah!!

Thursday, April 16, 2009

Hai hai hai...."TALI DIO" Kenyah nai laa nggin denga tiga dalem dunia tana' kanan, ngeline' dau lade' tira' uran...

Nak tiga semba' membam, selamat petego’, selamat pejita & selamat ngelinga kuma ikem mung senganak. Ake' nepelum ikem tiga sengela, sae’ ladung, sae’ batung, udip lado’, udip magat tua'...

Ake’ Jude Juda (JJ) aka nggin denga tiga, denga sengela uko’ ilu ngelinga cin tading abe' lepa, cin aba’ abe' daya, cin lung abe' i'ut ngan cin mudong abe' laut.


Ilu ka PEMUNG KEJAIE dalem jaka' 1 jam cin pukun 11membam abe' pukun 12beluak tau pakai luyak FM95.70Mhz, FM98.0Mhz & luyak SW11665Khz cin pasen bio' Miri.

Program ini pe, sukat ikem ngelinga online pakai laman web: http://www.djkenyah.blogspot.com


Stay tune & bicem-bicem!


Miri FM, Selama, Semba' ngan peno' kuun denga!