"PEKUA' MASAT NGAN PEMAN UJO' ILU SENGANAK"

When you accomplish one of your short-term or long-term goals, make sure that you reward yourself well!

Thursday, April 30, 2009

ADET SELAMAT "TALIDIO" KENYAH

27 April 2009 - ina na ca tau ia' bersejarah lan kuma lepo' ilu Kenyah petipo kusun tana' uban tau ini na penading siaran "Talidio" Kenyah lepa selamat dirasmikan pelancaran ia ka' Auditorium RTM Miri ku'un pengelata ilu Kenyah YB Dato Jacob Dungau Sagan, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri Malaysia ngan ia pa Ahli Parlimen P.220 Baram. Ini na ca terana' ia' pu'un kuma tepat Kenyah dalem bidang penyiaran.

Kelunan lata' ia' nai nepa selamat ina pa ina na Ybhg Dato Norhayati Ismail, Timbalan Ketua Pengarah (Penyiaran Strategik) Malaysia, Ybhg Tuan Hj. Monshi Bin Abdullah, Pemangku Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak pemung ngan Ybhg Tuan Hj. Jamel Bin Seman, Timbalan Pengarah Kejuruteraan 1 Sarawak, Pengawal-pengawal penyiaran cin Limbang, Sibu, SriAman & Pemangku Pengawal Penyiaran RTM Miri Puan Fauziah Zakaria ngan Ketua-ketua Jabatan ngan NGO's ka' pasen bio' Miri ngan ketua-ketua kaum/masyarakat ilu Kenyah.

Adet selamat pelancaran ini lepa kan nading man tit sape' & persembahan saga' datun julud ku'un deki'it ilu Kenyah. Mung pengelata' lepo' Kenyah nyelama sabe' YB Dato Jacob man Nemalo & Belian.

Talidio Kenyah ini atek sio' lan ngan rancangan perintah ia' kelo' pelara' isu/tira singget-singget lepo' dalem Malaysia. Nakini, ilu Kenyah bangen tawai lan uban tira' ilu kenyah abe' tai lenyo atau salai la'a uban perintah lepa nak ilu peluang pelua', ngetageng ngan pedenga tira' ini pakai Talidio petipo tana'.

Ilu nepelum u'o ini la'a, tepat petubo ne "TALIDIO" ini. Pakai ne ia ngan tiga apan sukat jadi batang lawa man ilu pedenga maklumat-maklumat ia' guna dalem keto' naan penudi, nambah penisen ngan ngemaju sistem penyampaian lepo' ilu. Ini na lasan uko' ilu pelua' budaya Kenyah ia' kaya' ngan kado' naan adet-adet & main asen kua' ba'an belian & sape'.

Ngan kebi'en ini pa ake kelo' bada' ma mung ilu Kenyah, "Talidio" ilu ni lepa YB Dato nak ngadan "PEMUNG KEJAIE"... cin nakini, pakai na ngadan ini singget liwai kem pisu ka' "Talidio". Bicem-Bicem!SyabAS & tahniah kuma mung Kenyah!!